DEBORA NOORDSIJ
salon voor hand- en voetverzorging

Vergoeding Pedicure

 

Zorgverzekeraars vergoeden de voetbehandeling bij Diabetes, Reuma en CVA. Indien u onder deze categorie valt, dan is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk voor het declareren van de factuur bij uw verzekering. 

Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van uw voetbehandeling Diabetes Mellitus, dan dient u eerst uw voeten te laten screeningen bij een podotherapeut om uw simm's classificatie en zogprofiel vast te stellen. Vergoeding via de podotherapeut vindt plaats vanaf zorgprofiel 2. Vergoeding via uw aanvullende verzekering vindt plaats vanaf zorgprofiel 1.


Diabetes Mellitus

Uw zorgverzekeraar / podotherapeut vergoed de voetbehandeling voor mensen met diabetes mellitus omdat het belangrijk is om de voeten goed te verzorgen en regelmatig te controleren. Wanneer de bloedsuiker vaak te hoog is, kunnen zenuwen en bloedvaten beschadigd raken. Dit leidt tot minder gevoel in de voeten waardoor wondjes niet worden opgemerkt en ook minder goed genezen. Een simpel wondje kan uitgroeien tot een ontsteking of zweer (ulcus) die vaak slecht geneest. Deze slecht genezende wonden zijn een groot risico voor de gezondheid. Op basis hiervan krijgt u van de huisarts, POH of uw diabetesverpleegkundige een simm's classificatie (risico op het ontstaan van een ulcus in te schatten). Vervolgens gaat u naar de podotherapeut voor een screening.

Simm's classificatie en zorgprofiel:

 

 Klasse Risicoprofiel Behandelaar
 0

 geen verlies PS* of PAV**

 

 Medisch Pedicure
 1

verlies PS of PAV zonder tekenen van lokaal verhoogde druk

- zelfmanagement

- geen zelf management

 Medsich Pedicure
 2

 verlies PS in combinatie met en/of tekenen van lokaal verhoogde druk

 

 Medisch Pedicure
 3

 Ulcus of amputaties in voorgeschiedenis

 

 Medsich Pedicure

* PS = Protectieve sensibiliteit 

** PAV =Perifeer Aterieel Vaatlijden

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar worden simm's classificatie 1, zorgprofiel 1 vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Via uw podotherapeut is er vergoeding mogelijk vanuit de basisverzekering vanaf simm's classificatie 1, zorgprofiel 2. 

 

Reuma

Uw zorgverzekeraar vergoed de voetbehandeling voor mensen met reuma.

- reumatoide artritis

- brechterew

- artrose

- fibromyalgie

- overige

 

CVA

Uw zorgverzekeraar vergoed ook de voetbehandeling voor mensen die een herseninfarct (CVA) hebben gehad.

 

Gebruikte hulpmiddelen

Gebruikte hulpmiddelen worden ook vergoed, zoals de:

- nagelbeugel

- orthese

- nagelreparatie / nagelprothese

- drukvrij leggen

 

Let op

Controleer altijd uw polisvoorwaarden of neem contact met mij op, ik kan namelijk uw recht op vergoedingen voor u nakijken!

Voor een aantal zorgverzekeraars kan ik uw nota rechtstreeks declareren. Indien dat niet mogelijk is betaald u contant aan mij en dient u zelf de nota op te sturen naar uw zorgverzekeraar. Vaak ontvangt u het bedrag binnen tien werkdagen terug op u rekening.

Voor een vergoedingoverzicht kunt u ook kijken op: www.procert.nl.