DEBORA NOORDSIJ
salon voor hand- en voetverzorging

 

Partner van Voetencentrum Wender

Partner van Voetencentrum Wender

 

 

Samenwekende instanties:

........ProVoet

........ProCert

........Vecozo

........Gezondheidscentrum lijn 2 (praktijk Mozaiek)

........Uw zorgverzekeraar

........Uw podotherapeut

 

 

ProVoet

 

 

 

De ProVoet pedicure (mijn ProVoetnummer 304940)

Vreemd genoeg blijkt nog steeds maar een kwart van alle Nederlanders geregeld hun voeten te laten verzorgen, terwijl we dit deel van het lichaam toch erg zwaar belasten! Daarom is het ook logisch dat uw voeten extra aandacht verdienen. Want u kunt pijnlijke voeten makkelijk voorkomen of verhelpen door een bezoek aan de vakbekwame pedicure, aangesloten bij de brancheorganisatie ProVoet. Zij geeft uw voeten de behandeling die ze nodig hebben en verdienen.

Wat doet een ProVoet pedicure precies?

Tot de werkzaamheden van een ProVoet pedicure behoren onder andere het verwijderen van eelt, likdoorns, het op de juist wijze knippen en frezen van nagels en nagelproblemen oplossen. Het geven van adviezen en het opsporen en zoveel mogelijk wegnemen van de klachten behoort ook tot hun taak.

Waaraan herkent u een vakbekwame ProVoet pedicure?

ProVoet is de Nederlandse branchevereniging voor pedicures. Alle leden van ProVoet worden verplicht om een door de branche erkend vakdiploma te halen. Hierdoor weet u zeker dat uw voeten door een vakkundige voetverzorger behandeld worden! De meeste gediplomeerde leden voeren het logo van ProVoet op hun gevel, net zoals ik.

 

ProCert

De ProCert Pedicure (mijn KRPnummer 11039)

ProCert heeft het Kwaliteirsregister voor Pedicures (KRP) ontwikkeld met als doel de kwaliteit in de pedicurebranch inzichtelijk te maken.

In het KRP kunnen pedicures zich registreren wanneer zij over de benodigde diploma's beschikken, daarbij verplichten zij zich om voldoende accreditatiepunten te behalen door kennisactiviteiten.

 

Mijn behaalde accreditatiepunten: tot 20-01-2013

1. voetverzorging bij spasticiteit

2. voetverzorging bij verwaarlozing

3. ICT

4. vragenlijst 2010/2011

5. screenen

6. voetverzorging bij ouderen

7. vragenlijst 2009/2010

8. Ondernemen

9. lezing ecxeem en psoriasis

10. workshop drukverdeling

11. nagelreparatie

12. anti-druk

13. ortheses

14. nagelbeugeltechniek

15. code van de voetverzorger

16. vragenlijst 2011

17. workshop richtlijnen

totaal behaalde punten 105 totaal te behalen punten 90 einddatum accreditatieperiode 20-01-2013

 

Mijn behaalde accreditatiepunten: tot 29-11-2015

1. vrijstelling ivm diploma Medisch Pedicure

2. Hoe herken je een risicovoet

3. E-learning Code van het Voetverzorgingsbedrijf, thema hygiene

4. Multidisciplinair samenwerken in 2015

5. Voetonderzoek & Noviteiten

totaal behaalde punten 108 totaal te behalen punten 100 einddatum accreditatieperiode 29-11-2015

 

Mijn behaalde accreditatiepunten: tot 29-11-2018

1. Vaatlijden wat nu 

2. Opleiding Oncologisch Voetzorgverlener

 totaal behaalde punten 68 totaal te behalen punten 100 einddatum accreditatieperiode 29-11-2018

 

Vecozo

Vecozo is bestemd voor de ketenzorg, zoals de Medisch Pedicure, die hun administratieve processen willen stroomlijnen en optimaliseren in een veilige omgeving.

Via Vecozo kan ik de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.

 

Gezondheidscentrum Lijn 2 (Praktijk Mozaiek)

 

 

 

 

Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen (3311) incl. ProLife

Indien u verzekerd ben bij Zilveren Kruis Achmea dan kan ik onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks voor u declareren. vraag naar de voorwaarden.

 

OZF Achmea Zorgverzekeringen (3314)

 

Indien u verzekerd ben bij zorgverzekeraar OZF Achmea dan kan ik onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks voor u declareren. Vraag naar de voorwaarden.

Interpolis Zorgverzekeringen (3311)

Indien u verzekerd ben bij Interpolis zorgverzekeringen dan kan ik onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks voor u declareren. vraag naar de voorwaarden.

 

Agis Zorgverzekeringen (3337) incl TakeCareNow!

 

Indien u verzekerd ben bij Agis Zorgverzekeringen dan kan ik onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks voor u declareren. vraag naar de voorwaarden.

Avero Achmea Zorgverzekeringen (3329)

Indien u verzekerd ben bij Avero Achmea Zorgverzekeringen dan kan ik onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks voor u declareren. Vraag naar de voorwaarden.

Volmachten Avero Achmea Zorgverzekeringen

- Nedasco BV / Caresco BV (8960)

- IAK Volmacht BV (8971)

- Aevitea BV (8958)

- Turien & Co BV vanaf behandeldata 2014 (3342)

 

Iza (0699 en 3334)

 

Indien u verzekerd ben bij IZA dan kan ik onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks voor u declareren. Vraag naar de voorwaarden.

 

VGZ (7095)

 

Indien u verzekerd ben bij VGZ dan kan ik onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks voor u declareren. Vraag naar de voorwaarden.

 

Iza Cura (3341)

 

Indien u verzekerd ben bij Iza Cura dan kan ik onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks voor u declareren. Vraag naar de voorwaarden.

 

Indien uw zorgverzekeraar er niet bij staat, dan is het vaak wel mogelijk om rechtstreeks te declareren voor u.

Helaas is het niet mogelijk om rechtstreeks te declareren bij CZ, ORHA, Delta Lloyd en Menzis. 

 

Uw podotherapeut

voetcentrum Wender

 

 

Arjan Buijs

 

 

 

Livit